WHM error_log dosyalarını temizleme

in cPanel/WHM

Sunucuda bulunan hesaplarda oluşan error_log dosyaları zamanla disk kullanımının armasına neden olmaktadır. Bu dosyaları aşağıdaki komut ile kolayca temizleyebilirsiniz.

find /home/*/public_html -name ‘error_log*’ | xargs rm -rf

0